Vliegveld Teuge.

Wie de berichtgeving over vliegveld Teuge volgt, moet het zeker opvallen dat er gegoocheld wordt met cijfers. Partijen geven zo een verkeerde voorstelling van zaken. Hoe? Leest u mee…
Provincie Gelderland maakt het mogelijk om 2,5 keer zo veel verkeer te laten vliegen op Teuge met het nieuwe ontwerpluchthavenbesluit dat de Provincie recent heeft vrijgegeven voor inspraak. Dit met alle daaraan verbonden uitstoot- en geluidhinder in de kwetsbare omgeving. Overlast die al jarenlang stelselmatig aan de gang is.

Het is volstrekt onduidelijk hoe het Provinciebestuur dit voorstel kan rijmen met het gepubliceerde beleid in de eigen omgevingsvisie GAAF Gelderland.
Naast Platform Hinder Teuge en andere partijen maakt ook Stichting Natuurlijk Twello (SNT) zich hierover zorgen. Er is hier sprake van een overheid die regeert aan de hand van rekenmodellen, waarbij de échte toetsing op de uitkomsten voor de burgers niet gebeurt. Alle klachten worden stelsel matig vergoeilijkt. Elke piloot die op Teuge vliegt weet dat er niet gehandhaafd wordt. In onze contacten met de Provincie hierover wordt direct gezegd: “Wij gaan alleen over hetgeen op het luchthaventerrein gebeurt. Overtredingen in de lucht, daarvoor moet u wezen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport”.

Echter als je dit weet als Provincie, dan zou je toch van diezelfde overheid verwachten dat ze dit feit (van structurele overlast) meenemen in de totstandkoming van een nieuw luchthavenbesluit. Dit mag een overheid toch niet negeren en juist hier ligt de kans voor diezelfde overheid om nu eens echt voor de belangen van de burgers op te komen. Want het is een gegeven in deze context dat meer vliegenbewegingen per definitie tot meer structurele overlast leidt en dat kan toch niet de bedoeling zijn! Daarom spreken wij u, Provincie Gelderland, nu direct toe: U heeft nu dé sleutel in handen daar echt wat aan te doen, juist door in het nieuwe ontwerpbesluit dit te voorkomen. Pak deze, namens het merendeel van de burgers in de steden, dorpen en op het platteland rondom Teuge.

En een oproep naar alle burgers toe, die zich herkennen in bovenstaande: Laatje stem te laten horen in de inspraakprocedure!

Dossier Verkeersveiligheid Twello

Dan is er ook nog sprake van gerommel met cijfers als het gaat om de interpretatie van verkeersaantallen en -veiligheid in Voorst. In dit dossier worden er weer stappen gezet en probeert de gemeente nu opnieuw met Prorail om een groot aantal spoorwegovergangen te sluiten waardoor de randweg Twello haalbaar en betaalbaar wordt. Op 12 en 13 oktober worden hiervoor weer bijeenkomsten georganiseerd. Laat ook hier uw stem tegen horen!

Wij ontwikkelen een alternatief plan voor een verkeersveilig Twello zonder westelijke randweg. In onze volgende column gaan wij ook hier weer dieper op in.

Stichting Natuurlijk Twello

1 + 1 = 11?