Kritiek over rapport maar wel steun voor randweg Twello

Gemeente Belangen en VVD-Liberaal2000 zijn voorstander van de aanleg van een westelijke randweg om Twello.  De liberale oppositiefractie stelde tijdens de raadsvergadering aan die steun wel een viertal randvoorwaarden, maar die lijken geen groot obstakel te vormen. Vooral een betere inpassing van de Molendwarsstraat kon op bijval rekenen. GB en VVD-Liberaal2000 hebben samen een meerderheid in de raad.

Pepijn van den Brink Laatste update: 23:00

Kritischer op het plan waren coalitiepartijen CDA en (in mindere mate) D66, en oppositiepartij PvdA. Hun steun is nog allerminst zeker, temeer omdat ze kritische noten kraakten over het onderliggende rapport. Het onderzoek moest een totaalbeeld geven van de verkeersveiligheid en de mogelijkheden om die te verbeteren, maar het rapport is volgens de drie partijen onvolledig.

Promoten

PvdA-raadslid Erik Nobel stelde zelfs dat het erop lijkt gericht om ‘de randweg te promoten’. Verder noemde CDA het plan financieel slecht onderbouwd en laakten partijen het ontbreken van alternatieven voor de randweg, een integraal fietsplan, een plan voor het ontsluiten van nieuwbouwwijken aan de oostkant van Twello en de gevolgen van het verhuizen van het Veluws College.

Voorstander

Wethouder Hans van der Sleen (GB) kon zich in al die kritiek nauwelijks vinden. Wel erkende hij het ontbreken van een absolute noodzaak voor een westelijke randweg, maar: “nut heeft de weg zeker”, zo zei hij. GB-raadslid Edo Horstman wees PvdA en CDA er nog wel fijntjes op dat zij zich ooit ook voorstander van een randweg hebben verklaard. Ook herinnerde hij zijn collega-raadsleden aan een toezegging van beoogd cofinancier ProRail om bij te dragen aan de aanleg van een spoortunnel.

Op 19 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het plan, dat de gemeente in totaal 6,5 miljoen euro moet gaan kosten. Dan wordt namelijk over de totale gemeentefinanciën gestemd.