Groen licht voor randweg Twello in zicht

VVD-Liberaal2000 zet de seinen op groen voor de uitwerking van de plannen voor de randweg om Twello. Woordvoerder Emiel de Weerd zei dat maandag tijdens het finale debat over het onderwerp. Met die toezegging is er een meerderheid voor de randweg, want de steun van Gemeente Belangen stond al zo goed als vast.

Pepijn van den Brink Laatste update: 19:43

VVD-Liberaal2000 verbond eerder al vier voorwaarden aan steun voor de weg: de randweg mag maximaal vijf miljoen euro kosten, er moet een oplossing komen voor de Molendwarsstraat, de verkeersdruk op de Iordenseweg en Domineestraat moet verminderen en de randweg moet landschappelijk worden ingepast. Wethouder Hans van der Sleen zegde toe aan die voorwaarden tegemoet te zullen komen. Er bovenop komen nog wel plannen voor de Iordenseweg en Molenstraat (1,5 miljoen euro) en het ontzien van de Molendwarsstraat (500.000 euro), maar verder dan 1,5 miljoen willen de liberalen niet gaan.

Prestigekwestie

In een verhit debat laakten coalitiepartijen CDA en D66 én oppositiepartij PvdA-GroenLinks de onderzoeken en cijfers die ten grondslag liggen aan het collegevoorstel. ,,Allerminst overtuigend”, noemde Paul Jonkman (D66) die, en dat maakte het voor – niet principieel tegenstander – PvdA-GroenLinks, ‘onmogelijk om hiermee in te stemmen’. Coalitiepartij CDA was bij monde van Joke Boerkamp misschien nog wel het hardst in haar bewoordingen. ,,Het is een prestigekwestie geworden”, beet ze de wethouder toe. Ook kreeg Van der Sleen het verwijt de inwoners te weinig bij de besluitvorming te hebben betrokken.

Van der Sleen reageerde daarop als door een wesp gestoken: ,,De burgers hebben héél veel kunnen zeggen, daar hebben wij ontzettend veel tijd en energie in gestoken.” Ook de kritiek op het onderzoek vond hij niet terecht: ,,Het barst van de rapporten en cijfers.” Volgens het CDA zijn er alternatieven mogelijk, zoals het omleiden van vrachtverkeer dat nu over de Molenstraat gaat. Van der Sleen was niet overtuigd: ,,Dat hebben we nu al zo vaak gehoord, ik snap er niks van dat u daar nu nog mee komt.”