Aanwonenden uiten onvrede over ontzien Molendwarsstraat Twello

Bewoners van de Molendwarsstraat hebben gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun onvrede te uiten tijdens de rondetafelgesprekken. Wethouder Hans van der Sleen heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd om te voorkomen dat de Molendwarsstraat wordt overspoeld met verkeer als er straks een westelijke randweg om Twello ligt.

Merten Simons

Aanwonenden van de straat zijn echter allerminst blij met het voorstel. “De wethouder is een goochelaar en komt ineens met cijfers boven tafel waaraan getwijfeld wordt”, uitte onder meer Koos Kasemir zijn onvrede. “Een glibberig spel dit debat. Dit verwacht ik niet van het college uit mijn gemeente.”

Erfbestemming

De onvrede heerst onder andere over de onduidelijkheid van kosten en de cijfers over het te passeren verkeer. “In de Molendwarsstraat zullen straks nog steeds 1185 voertuigbewegingen per dag plaatsvinden”, lichtte medebewoonster Inge Oldengarm toe. “Dit terwijl de straat binnen enkele weken een erfbestemming krijgt en een 30 kilometerzone wordt. Met deze plannen wordt onze straat geen erfgebied, maar alsnog een ontsluitingsweg.”