Politieke partijen spreken zich voor het eerst uit
over aanleg randweg Twello

GEMEENTE VOORST.- De politieke partijen in de gemeenteraad van de gemeente Voorst hebben afgelopen maandagavond voor het eerst hun standpunten naar voren gebracht in een verkennend debat over de aanleg van de veelbesproken randweg door de westelijke kant van Twello.

Voorstanders
GemeenteBelangen – de grootste partij van de gemeenteraad – is voorstander van de aanleg van een westelijke randweg om Twello. Raadslid Edo Horstman deed namens GemeenteBelangen een pleidooi om de randweg in overweging te nemen. “De verkeersveiligheid staat voorop en de randweg levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid. In de jaren 80 is de randweg al half aangelegd en van half werk houden wij niet. Het is nu tijd om het af te maken.” Ook de fractie VVD-Liberaal2000 lijkt onder voorbehoud van een viertal randvoorwaarden voorstander van de aanleg van de randweg. Vooral de financiële bijdrage is een belangrijk punt voor de fractie VVDLiberaal2000, de eigen bijdrage van 5 miljoen is het maximale bedrag voor het aanleggen van de randweg. Ook pleit de fractie VVD-Liberaal2000 voor een betere inpassing van de Molendwarsstraat. Daar zijn veel partijen het mee eens.

Kritiek op het rapport
De fracties CDA en PvdA-Groenlinks waren een stuk kritischer op het plan en het rapport waarop dit plan gebaseerd was. Volgens raadslid Cees Booster (CDA) wordt het nut en de noodzaak voor het aanleggen van de randweg met het onderliggende rapport niet aangetoond. “Het rapport is niet actueel. Er is te weinig aandacht voor alternatieven en daarnaast is de verkeersstroom in de Molendwarsstraat onderbelicht in het rapport”.

Rapport promoot randweg
Volgens raadslid Erik Nobel (PvdAGroenlinks) moest het onderzoek een totaalbeeld geven van de verkeersveiligheid in Twello met mogelijkheden om die verkeersveiligheid te verbeteren. “In 2014 heeft de meerderheid van de raad ingestemd met een integraal onderzoek naar de verkeersveiligheid in Twello vanwege de verkeerssituatie die gaat veranderen door het verplaatsen van het Veluws College. Het lijkt erop dat het hele onderzoek wat er nu ligt erop gericht is om de randweg te promoten. Er staat niks in het rapport over de gevolgen van het verplaatsen van het Veluws College”.

Gereserveerd
De fractie D66 was gereserveerd over de plannen voor het aanleggen van de randweg. Volgens raadslid Paul Jonkman (D66) heeft het laatste rapport niet de duidelijkheid gebracht waar hij op had gehoopt. Maar dat neemt, volgens Jonkman, niet weg dat er ook naar andere factoren gekeken moet worden. “Het aanleggen van de randweg biedt ook kansen. De hulpdiensten kunnen bijvoorbeeld makkelijker het spoor passeren. Maar er komen ook problemen voor terug. Door geld te reserveren voor de westkant, wordt de oostkant van Twello vergeten”.

Geen noodzaak, wel nut
Wethouder Hans van der Sleen kon zich slechts gedeeltelijk in het kritiek van de partijen vinden. Wethouder Hans van der Sleen erkende wel dat het college van mening is dat er wellicht geen sprake is van noodzaak, maar zeker wel van nut. Volgens het college zijn er geen actuele alternatieven. Wethouder Hans van der Sleen geeft aan dat een andere aansluiting dan de Molendwarsstraat op de randweg ongeveer 1 á 2 miljoen extra gaat kosten.

19 juni wordt besluit genomen
Het lijkt erop dat de fracties Gemeentebelangen en VVD-Liberaal2000 mogelijk voor het plan tot het aanleggen van een randweg stemmen. Gemeentebelangen en VVD-Liberaal2000 vormen samen een meerderheid in de gemeenteraad. Op 19 juni neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan tot aanleg van een westelijke randweg om Twello. Het plan kost in totaal 6,5 miljoen euro.