Het lot van de randweg ligt in handen van de fractie VVD-Liberaal2000

TWELLO.- Het lijkt erop dat het lot van de westelijke randweg rondom Twello in handen ligt van de fractie VVD-Liberaal2000. Vandaag werd er tijdens de raadsvergadering stevig gedebatteerd over dit onderwerp onder toeziend oog van de actiegroep Geen Randweg Twello.

GemeenteBelangen is voorstander
Zoals verwacht sprak Edo Horstman namens de fractie GemeenteBelangen
zijn ambitie uit om voor de plannen tot het aanleggen van de randweg te stemmen. “Verkeersveiligheid staat bij GemeenteBelangen hoog in het vaandel. Wij hebben
aan 3 onafhankelijke deskundigen gevraagd om advies en alledrie adviseerden
zij om de randweg aan te leggen”

Tegenstanders
Raadslid Paul Jonkman sprak namens zijn fractie D66 uit dat zij tegen het aanleggen van de randweg zijn. “Het rapport overtuigt ons allerminst dat er een randweg moet komen. Wij
zijn dan ook tegen het aanleggen van de randweg”. Erik Nobel (fractie PvdA-Groenlinks) gaf aan dat hij niet principieel tegenstander is van de randweg. “Ik ben niet principieel tegenstander van de randweg, maar het voorliggende rapport maakt het onmogelijk om hiermee in te stemmen”.
Ook de fractie CDA is niet overtuigd van de plannen tot aanleg van de randweg. Joke Boerman benoemde zelfs dat het erop lijkt dat het aanleggen van de randweg ‘een prestigekwestie’ wordt.

Voorstander onder 4 voorwaarden
Emiel de Weerd sprak namens zijn fractie VVD-Liberaal2000 uit dat zij voornemend zijn om groen licht te geven tot aanleg van de randweg, mits dit onder vier voorwaarden gebeurt.
Deze vier voorwaarden zijn: de kosten voor de randweg mogen maximaal 5 miljoen euro kosten, de verkeersdrukte op de Iordensweg en Domineestraat moet afnemen, de randweg moet landschappelijk worden ingepast en er moet een oplossing komen voor de Molendwarsstraat. Emiel de Weerd gaf aan dat er maximaal 1,5 miljoen bovenop de
5 miljoen mag komen voor aanvullende maatregelen zoals het ontzien van de Molendwarsstraat.

Toezegging college
Wethouder Hans van der Sleen heeft toegezegd aan deze vier voorwaarden te zullen voldoen en daarmee lijkt het erop dat de fractie VVDLiberaal 2000 aankomende maandag voor de randweg gaat stemmen. Indien de fractie VVD-Liberaal2000 voor stemt dan wordt het voorstel
met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

Instemming betekent niet dat er definitief een randweg komt
Het voorstel houdt in dat het college van Voorst mag gaan onderzoeken of er middelen bij ProRail en de Provincie Gelderland te verwachten zijn voor de aanleg van de randweg.
Het wat en hoe van de randweg komt pas daarna aan de orde. Indien het voorstel wordt aangenomen betekent het niet automatisch dat de randweg er ook daadwerkelijk komt,
daarvoor moet eerst het concrete plan van de aanleg van de randweg worden uitgewerkt.