De gemeenteraad van Voorst is de weg kwijt

DE VECHT– Als geïnteresseerd gemeente lid woonde ik de raadsvergadering van 10 april j.l. bij. De discussie zou gaan over de verkeersveiligheid in Twello, maar niets bleek minder waar. Alleen de PvdA-GroenLinks fractie wilde hierover praten. Voor de overige fracties was het een promotie bijeenkomst voor de westelijke randweg. Natuurlijk werden hierover kritische vragen en randvoorwaarden aan het college gesteld, maar dat was slechts voor de bühne. Men kon toch niet de bezwaarmakers rechtsreeks in het gezicht zeggen: ”u wordt niet serieus genomen”.

De reacties van de fracties in de besluitnemende raadsvergadering op 19 juni aanstaande zijn daardoor al voorspelbaar en luiden als volgt: ”Meneer de voorzitter, wij hebben geluisterd, gewogen en kritische vragen gesteld, die het college naar tevredenheid heeft beantwoord. Het college krijgt daarmee het voordeel van de twijfel en wij gaan over tot de orde van de dag”.

Opvallend in het debat was hoe beperkt sommige raadsleden zijn, echter een brede visie hoe je een samenleving inricht ontbreekt bij hen. Dat je er als volksvertegenwoordiger bent voor alle burgers beseffen ze niet. Er werd zelfs gesproken over de gemeente Twello. Voor hen hield de gemeente bij de dorpsgrens van Twello op te bestaan.
Ik erken dat er verkeersproblemen in Twello zijn die opgelost moeten worden, maar dat mag nooit ten koste gaan van andere delen van de gemeente en leefomgevingen. Een westelijke randweg lost de verkeersproblemen in Twello niet op. Die brengt slechts een reductie van 700 voertuigen per dag voor Twello met zich mee, terwijl de aanzuiging van sluip verkeer door het buitengebied 5000 extra voertuigen per etmaal bedraagt.

Als er ergens een koe een scheet teveel laat komt de rijksoverheid met drastische maatregelen. Zij worden gezien als de grote vervuiler van onze natuur, met als gevolg een massale afslachting.
Wat de lokale overheid doet nadat de koe verdwenen is, is er 5000 extra auto’s voor terug halen. Begrijpt u het, ik vind het verbijsterend en politiek onwaardig. Auto’s horen niet het buitengebied, auto’s horen op de snelweg. Het is vijftigerjaren politiek; eerst de auto, daarna de mens en tenslotte de flora en de fauna.

Ik daag de raad van Voorst uit om een keer over de dorpsgrens van Twello heen te stappen, en dan met name aan de noordkant. Men kan dan met eigen ogen zien, dat de mensen in het buitengebied wonen met grotere verkeersproblemen kampen dan de mensen in Twello: De kinderen in het buitengebied hebben ook het recht om veilig naar school te kunnen fietsen. De mensen in het buitengebied hebben ook recht op woongenot, terwijl ze nu zien welk geweld u daar de natuur aan wilt doen.
Voorster politiek, als u meent recht van spreken te hebben, verbreed dan uw blik en richt uw ogen niet alleen op Twello. Maak integrale afwegingen en maak u sterk voor het welzijn van al uw burgers. Laat u niet leiden door prestige. Laat u niet leiden door partijpolitiek zoals de VVD, die alleen maar aan het aftasten was met welke partij zij volgend jaar na de verkiezingen een coalitie zouden kunnen vormen. Te gênant om te zien hoe zij flirten met Gemeente Belangen. Raadsleden, wanneer u zegt dat het rentmeesterschap hoog in uw vaandel staat, beleid het dan niet alleen met woorden maar voeg de daad bij het woord. Kies voor duurzame oplossingen.

Henk Wolters