Eén hobbel op de weg minder voor de randweg

GEMEENTE VOORST.-Er is een hobbel op de weg minder voor de aanleg van de randweg rondom Twello. De fracties GemeenteBelangen en VVD-Liberaal 2000 hebben ingestemd met het voorstel van het college.
Het voorstel houdt in dat het college van Voorst mag gaan onderzoeken of er middelen bij ProRail en de Provincie Gelderland te verwachten zijn voor de aanleg van de randweg. Het wat en hoe van de randweg komt pas daarna aan de orde. Er is dus nog een lange weg te gaan voor de randweg.

Vier harde voorwaarden aan steun
De fractie VVD-Liberaal 2000 heeft 4 harde voorwaarden verbonden aan haar steun voor de randweg. Deze vier voorwaarden zijn: de kosten voor de randweg mogen maximaal 5 miljoen euro kosten plus 1,5 miljoen voor aanvullende maatregelen, de verkeersdrukte op de Iordensweg en Domineestraat moet afnemen, de randweg moet landschappelijk worden ingepast en er moet een oplossing komen voor de Molendwarsstraat.
Raadslid Emiel de Weerd sprak de voorwaarden tijdens de raadsvergadering nog eens duidelijk
uit: “De fractie VVD-Liberaal 2000 wil niet accepteren dat de Molendwarsstraat drukker wordt door de aanleg van de randweg”.

Meer onderzoek
Door de andere fracties werd er nog geprobeerd om naar een andere oplossing te zoeken, maar deze oplossingen kregen geen steun van de meerderheid van de raad. Zo wil de fractie CDA dat het college gaat onderzoeken in hoeverre een verplaatsing van het bedrijventerrein een oplossing zou kunnen zijn voor bestaande problemen met betrekking tot de verkeersveiligheid in Twello en ook wil de fractie CDA dat het college eerst de initiatieven en mogelijke alternatieven van belanghebbenden en aanwonenden gaat onderzoeken. Raadslid Cees Booster (CDA) gaf daarbij aan ‘dat de laatste fase een beetje als een snelkookpan voelt’.

Prestigekwestie
De fractie PvdA-Groenlinks steunde het tweede voorstel van het CDA om eerst de initiatieven en mogelijke alternatieven van belanghebbenden en omwonenden te onderzoeken. Raadslid Erik Nobel: “De vorige keer was wethouder Van der Sleen een beetje boos dat de randweg een prestigeobject werd genoemd. Ik vind het een prestigeobject, want je onderbouwt het niet met relevante cijfers. Er moet eerst verder onderzoek worden gedaan waarbij er ruimte gegeven moet worden aan de burgers”.

Er moet beslissing genomen worden
Raadslid Paul Jonkman (D66) vindt dat er niet meer onderzoeken moeten komen. “De fractie D66 is niet voor aanleg van de randweg. Maar wij zijn niet voor meer onderzoek. Alle onderzoeken hebben alleen maar meer discussies opgeleverd. De onderzoeksfase is in onze ogen na 35 jaar ten einde. Er moet nu een beslissing worden genomen. Er moet nu eerst worden onderzocht of er voldoende geld is. Zo ja, dan moet de weg nog ingepast worden en moet er met de bewoners gesproken worden. We praten nog over jaren voordat de randweg er daadwerkelijk zou kunnen komen”.

Opluchting
De fractie GemeenteBelangen is blij en opgelucht dat de randweg weer een stapje dichterbij is gekomen. Raadslid Edo Horstman: “De verkeersveiligheid staat hoog in het vaandel bij GemeenteBelangen. De randweg levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid. In de jaren 80
is de randweg al half aangelegd en van half werk houden wij niet. Het is nu tijd om het af te maken.” Ook wethouder Hans van der Sleen lijkt opgelucht dat de randweg weer een stapje dichterbij is. Wel sprak hij uit dat er nog een lange weg te gaan is.

De voorstanders zijn blij
De voorstanders zijn blij met de beslissing van de raad. “De randweg is belangrijk voor de bedrijventerreinen in Twello. De randweg moet zorgen voor meer werkgelegenheid. Daarnaast is de verkeersveiligheid op dit moment niet in orde in Twello. ” Een andere voorstander sloot zich daarbij aan. “Ik hoop dat we nog lang moeten wachten tot er doden vallen. Maar de vraag is niet of er doden vallen, maar wanneer? Wat mag de prijs zijn om het aantal doden te beperken? Denken de tegenstanders ook aan de andere bewoners in Twello of alleen aan zichzelf? Ik ben blij dat de randweg weer een stapje dichterbij is”. Meerdere voorstanders zijn het erover eens dat ‘de vrachtwagens je om de oren vliegen’ in het centrum van Twello. Volgens de voorstanders moet er ook vooral niet vergeten worden dat meer dan de helft van de inwoners vóór het aanleggen van de randweg is, “ Alleen de meeste voorstanders hoor je niet.”