Inwoners laten van zich horen bij inspreekavond randweg Twello

TWELLO. Afgelopen maandagavond waren er ongeveer 150 buurtbewoners aanwezig bij de inspreekavond over de aanleg van de veelbesproken westelijke randweg rondom Twello. Er waren maar liefst 14 insprekers. Niet alleen de tegenstanders waren gekomen; ook een groot aantal voorstanders van de randweg was aanwezig.

Belangrijk voor de bedrijventerreinen en werkgelegenheid
Als eerste spraken de voorstanders. Volgens de heer Lieferink – eigenaar van het gelijknamige bedrijf – is de randweg belangrijk voor de drie bedrijventerreinen in Twello. De randweg zou moeten zorgen voor meer werkgelegenheid. Daarnaast benadrukte hij dat de verkeersveiligheid op dit moment niet in orde is in Twello. “Ik heb al zo vaak een grote trailer van een vrachtwagen half op het spoor zien staan, dat gaat een keer fout”.

Wanneer vallen er doden?
Een andere voorstander sloot zich daarbij aan. “Ik hoop dat we nog lang moeten wachten tot er doden vallen. Maar de vraag is niet of er doden vallen, maar wanneer? Wat mag de prijs zijn om het aantal doden te beperken? Denken de tegenstanders ook aan de andere bewoners in Twello of alleen aan zichzelf?”.

Vrachtwagens vliegen je om de oren
Meerdere insprekers zijn het erover eens dat ‘de vrachtwagens je om de oren vliegen’ in het centrum van Twello. Daarnaast vond een voorstander het knap dat ‘alle deskundigheid in het publiek zit’. Volgens de voorstanders moet er ook vooral niet vergeten worden dat meer dan de helft van de inwoners vóór het aanleggen van de randweg is, alleen de meeste voorstanders hoor je niet.

Voorstel randweg is onder de maat
Onder luid applaus deden de tegenstanders het woord. Buurtbewoners van ruim 200 adressen in de buurt van de toekomstige randweg hadden de gemeente al eerder in een brief laten weten het onderzoek ‘uiterst onzorgvuldig’ en ‘incompleet’ te vinden. Volgens Gerard Timmer – woordvoerder van de actiegroep – is de aanleg van de randweg het stokpaardje van Wethouder Hans van der Sleen. “De wethouder heeft oude rapporten nu wéér opgepoetst als de actuele waarheid”.

Volgens Gerard Timmer zijn de rapporten, de financiële onderbouwing, de aandacht voor belang van Natuur, Milieu en Leefomgeving, de juridische basis, de aansluiting op regionale verkeersvisie en beleid en de randweg als oplossing voor de verkeersproblementatiek in Twello onder de maat.

Landgoed het Hartelaar
Ook bewoners van het Landgoed het Hartelaar hebben van zich laten horen. “Als de randweg er komt – dwars door landgoed het Hartelaar heen – dan kan dat wel eens het einde van het landgoed zijn. Het is belangrijk dat het landgoed blijft bestaan”.

Rapport onvolledig
Daarna benoemde een andere inspreker dat er geen enkele telling over de Molendwarsstraat in het rapport genoemd wordt. “Die weg is straks een heel belangrijke verbindingsweg, maar is in het onderzoek compleet vergeten. Dat maakt het rapport onvolledig”.

Noodzakelijk
Volgens wethouder Hans van der Sleen is het noodzakelijk dat er iets gebeurt aan de verkeersveiligheid van Twello. “Het college vindt de randweg daarbij verreweg de beste oplossing”.

Voor de zomer een beslissing
Het politieke debat en het besluit door de gemeenteraad volgt later. Het streven is om voor de zomer een beslissing te nemen.