Bewoners Molendwarsstraat niet blij met alternatieve route randweg

TWELLO– De bewoners van de Molendwarsstraat hebben afgelopen maandag tijdens de rondetafelgesprekken hun onvrede geuit tegenover de gemeenteraad over de alternatieve route voor de westelijke randweg. De alternatieve route zorgt er volgens het College voor dat de Molendwarsstraat ontlast wordt, maar daar zijn de bewoners het niet mee eens.

Alternatieve route
Het college van B&W heeft onderzocht dat er een nieuwe mogelijkheid is voor het aanleggen van een nieuwe weg in het verlengde van de Mosseler Goorstraat naar de Molendwarsstraat voor het aanleggen van de (mogelijke) randweg. Dit betekent dat er een alternatieve route mogelijk is voor het verkeer naar het bedrijventerrein Nijverheid. Deze route loopt achter Horesca Lieferink langs.

Glibberig spel
De eerste inspreker over dit onderwerp is bewoner van de Molendwarsstraat de heer Kasemir. “Dit nieuwe plan lijkt ook weer uit de hoge hoed getoverd. De wethouder lijkt wel een goochelaar. Er wordt hier een glibberig spel gespeeld. Dit verwacht je niet van je eigen gemeente. De alternatieve route lost niks op. Uit het rapport blijkt dat 90-95% van het verkeer wat over de Molendwarsstraat rijdt bestemmingsverkeer is. Inmiddels hebben wij als inwoners een brief aan de Provincie gestuurd en hebben wij juridisch advies ingewonnen bij onze rechtsbijstandsverzekering”.

Stoplichten aan dakgoten
Inspreker de heer Bos sluit zich bij de woorden van de heer Kasemir aan. “ Als het aan de gemeente ligt heb ik de straks de stoplichten aan mijn dakgoten hangen. Ik zou willen voorstellen om alle varianten om de verkeersveiligheid te verbeteren nogmaals op een rijtje te zetten”.

1185 voertuigbewegingen per dag
Tot slot sprak inspreekster mevrouw Oldengarm haar onvrede over de alternatieve route uit. “ De alternatieve route lost weinig op. Als de alternatieve er komt, zullen er straks nog steeds 1185 voertuigbewegingen per dag plaatsvinden in de Molendwarsstraat. Over 8 weken is de nieuwe Molendwarsstraat klaar en dan is het een 30 kilometerzone. Een 30 kilometerzone is een erftoegangsweg en geen gebiedsonsluitingsweg. Dit is niet acceptabel en de kosten lopen op. Het is niet duidelijk wie wat gaat betalen. De nut en noodzaak van de randweg is niet duidelijk terwijl dit noodzakelijk is voor een goede besluitvorming”.

19 juni beslissing
Het college benadrukt dat het aan de raad is om expliciet voor dit voorstel te kiezen. Het voorliggende raadsvoorstel wordt niet gewijzigd. Op 19 juni neemt de gemeenteraad een beslissing over het plan tot aanleg van een westelijke randweg rondom Twello.