Onderwerp: VVD zeg NEE!

Beste VVD-Liberaal 2000,

Vol verbazing heb ik afgelopen weken de discussie rondom de
verkeersveiligheid in Twello gevolgd. Ik heb mijn stem bij de verkiezingen
aan de VVD gegeven in de veronderstelling dat ‘mijn’ partij
weloverwogen beslissingen neemt, gestaafd op goede argumentatie. Gezien de
ontwikkelingen van afgelopen weken begin ik echter aan deze
veronderstelling te twijfelen en voel ik mij genoodzaakt opnieuw mijn stem
te laten horen.

Begin april kwam wethouder van der Sleen met een adviesrapport aangaande
de verkeersveiligheid in Twello. Om in termen van het rapport te blijven
biedt dit rapport geen ‘soelaas’ voor het verkeersveiligheidsprobleem
in Twello. Het rapport is van een bedroevend laag niveau, bevat foutieve
cijfers en er ontbreken cijfers die essentieel zijn om een weloverwogen
keuze te kunnen maken. Welk verkeersveiligheidsprobleem heeft Twello nu
precies? Hoeveel ongelukken zijn er tot op heden gebeurd en op welke
plaatsen? Gaat het nu om verkeersveiligheid of verkeersdrukte (worden door
elkaar heen gebruikt)? Waar komt het verkeer vandaan en waar gaat het
naartoe? Zijn het bepaalde tijdstippen waarop er veel verkeersdrukte is?
Allemaal zaken die niet aan bod komen in het adviesrapport, waardoor het
onmogelijk is om een conclusie te trekken.

Ongelofelijk dat de wethouder toch heeft besloten dit rapport in te dienen
bij de gemeenteraad. De discussie zou hierdoor niet moeten gaan over de
aanbevelingen uit het rapport, maar over de manier van onderzoek doen
binnen de gemeente. Het lijkt er namelijk sterk op dat dit doorgestoken
kaart is en dat de aanbeveling voor een randweg vooraf al klaar lag en er
alleen nog even een adviesrapportje bijgeschreven moest worden. Het kan
toch niet zo zijn dat juist de VVD hier niet doorheen prikt?

Ik was aanwezig bij het eerste rondetafelgesprek, waarbij door de sprekers
en fractievoorzitters nog meer onduidelijkheden en fouten aangaande het
adviesrapport werden aangehaald. Daarnaast leek de wethouder de inhoud van
zijn eigen rapport nauwelijks te kennen. Als klap op de vuurpijl gaf de
wethouder aan dat er geen noodzaak voor een randweg is, maar dat een
randweg wel nuttig is. Als er geen noodzaak is, waarom hebben we het dan
überhaupt nog over dit onderwerp?

Qua kosten hoeft de gemeente, volgens de wethouder, slechts 5 miljoen euro
te betalen en dragen ProRail en de Provincie de overige 10 miljoen euro
bij. Deze bedragen waren echter nog niet besproken met ProRail en de
Provincie. Hoe is het mogelijk dat hier dergelijke uitspraken over worden
gedaan en hoe kunnen de fracties een beslissing nemen als er nog zoveel
onzekerheid is over de financiering?

Ieder weldenkend mens kan niet anders beslissen dan dat er een nieuw en
ditmaal onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd naar de
verkeersveiligheid in Twello. Op basis van de laatste geluiden begrijp ik
echter dat de VVD overweegt om, weliswaar met een aantal voorwaarden, voor
het voorstel van de wethouder te stemmen. Gezien bovenstaande is dit
compleet onbegrijpelijk en onacceptabel. Dit mag niet gebeuren. VVD wordt
alstublieft wakker en stem tegen!

Met vriendelijke groeten,

Frank van Amelsvoort