Help ons

Help ons

Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken. Je kunt ons steunen door bijvoorbeeld schenkingen of donateur van de stichting te worden. Je wordt donateur door jaarlijks minimaal €15,- of een hogere vrijwillige bijdrage over te maken op Rekeningnummer: NL36 RABO 0357231007 tnv...