Ingezonden brief in Voorster Nieuws 21 juni 2017: Rondweg of domme weg?

Rondweg of domme weg? Al sinds het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de discussie gaande of het laatste stuk van de rondweg wel of niet afgemaakt zou moeten worden. Eigenlijk is er niet zo veel in de Voorster politiek, dat de gelederen zo bezig houdt,...

Ingezonden brief in Voorster Nieuws 14 juni 2017: Randweg op drijfzand

Randweg op drijfzand TWELLO- Met stijgende verbazing heeft de fractie van PvdA-GroenLinks het proces gevolgd dat zou moeten leiden tot besluitvorming over de aanleg van de Westelijke Randweg. In het raadsvoorstel ‘Verkeersveiligheid Twello’ wordt 5 miljoen euro...