Nieuw: Stichting Natuurlijk Twello opgericht

Leden van de actiegroep Geen Westelijk Randweg Twello hebben (in oktober 2019) de stichting Natuurlijk Twello opgericht. stichting Natuurlijk Twello Als stichting willen we een participerende partij zijn voor de beleidsmakers, de beslissende instanties. We vinden dat...

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

21 Maart a.s. zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. Als we kijken naar het programma van de deelnemende politieke partijen met betrekking tot de agenda verkeer en de standpunten aangaande de westelijke randweg, dan heeft alleen de coalitie Partij van de Arbeid/Groen...

Ingezonden brief in Voorster Nieuws 21 juni 2017: Rondweg of domme weg?

Rondweg of domme weg? Al sinds het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de discussie gaande of het laatste stuk van de rondweg wel of niet afgemaakt zou moeten worden. Eigenlijk is er niet zo veel in de Voorster politiek, dat de gelederen zo bezig houdt,...