Maandag 25 januari 2021 stond de Randweg Twello weer op de agenda voor de raadsvergadering. Dat de oppositiepartijen al ernstige twijfel hadden over het gehele project werd tijdens de rondetafelgesprekken al duidelijk. Er werd steeds gevraagd naar meer informatie en cijfers en de wethouder kon ze niet geven. Dan is er maar één duidelijk keuze, dan moet je niet meegaan in het voorstel.
Afgelopen weekend sloeg de twijfel ook om bij coalitiepartij CDA. Een bestuurscrisis was het gevolg. Maandagavond stond nog voor de behandeling van de randweg de bestuurscrisis op de agenda.

De discussie over de bestuurscrisis staat bol van de verwijten. Gemeentebelangen (GB) is van mening dat zij met 9 zetels (waarvan 2 restzetels!) meer recht van spreken hebben; dat drupt – zo is te merken – dan ook door in alle plannen en antwoorden op de vragen van de overige raadsleden. Het komt over alsof GB een gesloten front met het college vormt en alle tegenargumenten worden weggewuifd.

Aangebleven wethouder vertegenwoordigt .. geen kiezers

Bestuurlijk is er ook een absurde situatie ontstaan. Hoe kan wethouder Pinkster (tot voor dit weekend CDA) blijven zitten terwijl de fractie met de coalitie gebroken heeft? Wie wordt er dan vertegenwoordigd door deze wethouder?
Zelf vindt deze wethouder dat hij het coalitieakkoord vertegenwoordigt en volgt maar daar hebben de kiezers niet voor gekozen.
Merkwaardig is ook de uitleg van GB. De wethouder heeft altijd goed werk gedaan is loyaal aan het college en mag en kan daarom blijven. Dit wordt allemaal zo maar even besloten in de achterkamers van de plaatselijk politiek. Maar waar sta je dan voor als je het coalitieakkoord vertegenwoordigt. Je blijft dan een pion van het College en GB front.

Kiezersbedrog D66?

Dan is er nog de enig andere overgebleven coalitiepartij, D66. Nadat het coalitieakkoord een feit was werden de D66 kiezers in de kou gezet en kwamen zij bedrogen uit.
Het keiharde ‘randweg nee’ waar de kiezers in de verkiezingsstrijd mee overtuigd werden – en dat nog steeds te lezen is als standpunt van de partij op de site van D66 – werd heel gemakkelijk omgezet naar een ‘ja’ voor de randweg.
D66 gaat mee met het front, maar weet niet eens waar ze in mee gaan. De fractievoorzitter geeft tijdens de vergadering aan dat er over de randweg nog geen details bekend zijn, geen overzicht is over de kosten, er geen tracé bekend is en dat er nog niet met belanghebbenden en (omwonenden is gesproken). Tja, waar ga je dan akkoord mee? Je koopt toch geen huis als je nog niet weet waar het komt, hoeveel het gaat kosten en welke problemen je allemaal kunt verwachten…
De D66 fractievoorzitter geeft steeds aan dat ze maar een heel kleine partij zijn maar ze trekken in dit onderwerp (voor een partij die 3 jaar geleden nog tegen was) wel een hele grote broek aan.

‘Participatie’

Kortom, ondanks alle oppositie en inspraak van belanghebbenden worden de plannen koste wat het kost doorgezet. Het front moet in stand blijven.
Als de oppositie daar iets tegen inbrengt dan begint het achterhoedegevecht en de verwijten. Het feit blijft dat het nou juist om de feiten moet gaan en niet om een zielig zogenaamd emotioneel verhaal van de fractievoorzitter GB over verwijten richting GB.

Besluit nemen?

Bij de landelijke politiek mag een gevallen coalitie geen beslissingen nemen met ingrijpende impact. Waarom zou dat niet ook in deze gemeentelijke politieke crisis kunnen worden toegepast?

Al met al wordt de kiezer en inwoner van de gemeente Voorst er niet beter van, laat staan dat ze er überhaupt nog iets van snappen.

Wij voorspellen
• een verhoging van de benodigde middelen door de gemeente zelf voor dit project van minimaal 5 miljoen (meest gunstig scenario), maar reken maar op meer
• een structurele verhoging van de OZB hierdoor met meer dan 1,4 miljoen voor rekening van de inwoners van Gemeente Voorst
• een bedrijventerrein dat qua economische activiteiten nooit meer de oude zal worden ondanks een positief STEC-rapport.
• een hoop onnodige rechtszaken
• een blijvende verkeersdrukte in Twello Oost, waarvan niemand weet hoe die dan weer opgelost moet worden
• goede landelijke pers voor de gemeente via pointer.nl

de kiezer heeft het nakijken