Wat is dit nu weer?

Column in Voorster Nieuws, 21 april 2021

Kan de burger van de gemeente Voorst de rekening nog wel betalen van de plannen van de coalitiepartijen Gemeentebelangen (GB) en D66?

Dure projecten (bijvoorbeeld €16.000.000,- euro voor een nieuw gemeentehuis, €9.500.000,- en meer voor een westelijke randweg Twello c.a.) betekenen een aanslag op de begroting. Projecten die bovendien ook nog moeten nog worden uitgevoerd: financiële tegenvallers liggen op de loer! Wat de plannen in totaal betekenen voor de belastingen en heffingen op alle burgers in de gemeente Voorst wordt vaak niet aangegeven.
Daarom heeft Stichting Natuurlijk Twello (SNT) een aantal opvallende feiten voor de belastingbetaler in de gemeente Voorst op een rij gezet.

1. Onroerend zaak belastingen (OZB) in de gemeente Voorst stijgt meer dan in andere gemeenten, o.a. door de dure projecten.

De OZB stijgt door de plannen van de coalitiepartijen GB en D66 (let op) NA de verkiezingen enorm, oplopend tot 1.400.000 euro per jaar vanaf 2023.
Een stijging van 6,5% (landelijk is dit 5,8%). De OZB-belastingdruk per inwoner bedraagt in Voorst in 2021 al €243 (ter vergelijking: Epe €182, Lochem €171).

2. Opbrengst precario-belasting wordt ten onrechte na 2021 gebruikt als inkomst.

Van de provincie Gelderland moet na 2021 1.300.000 euro opbrengst van de precariobelasting uit de begroting worden gehaald en structureel dekking elders worden gezocht door de gemeente (tot nu is het oorverdovend stil). Wij vermoeden dat ook hier de burgers de dupe worden van deze onzorgvuldigheid. Gokje: de OZB zal wel nog verder gaan stijgen (punt 1+2 samen: €225 stijging per jaar per huishouden).

3. Financieel toezicht provincie Gelderland.

De gemeente staat onder financieel toezicht van de provincie. De schulden in 2021 stijgen ten opzichte van 2018 met 32%! Gemeente Voorst moet al geld lenen voor de door de coalitie gewenste dure projecten.
Opvallend: ten opzichte van het Gelders gemiddelde is onze schuld fors (12%) hoger. En: het exploitatiesaldo van de uitvoeringsbegrotingen 2017-2021 is structureel negatief (-2%). De bodem van de reservepot komt rap in zicht.
De provincie uit per brief (beschikbaar online bij de begrotingscijfers) ook haar zorgen met betrekking tot de inzichtelijkheid van de structurele lasten en baten.

Conclusie

Met de huidige plannen van de coalitie (Gemeentebelangen en D66) komt de financiële situatie van de gemeente Voorst verder onder druk te staan. Ten opzichte van de gemiddelde plattelandsgemeente in Gelderland scoort de gemeente ver onder de maat.

Gemeente Voorst moet nu al geld lenen en de belastingen ophogen. Dit legt een enorme claim op de huidige en toekomstige generatie burgers van de gemeente! Hoeveel? Een indicatief rekensommetje voor 2 hiervoor genoemde projecten: kosten zijn minimaal 25,5 mln euro. Bij 10.149 huishoudens en 2.300 bedrijven in de gemeente kosten de projecten 2.080 euro per huishouden/bedrijf!

SNT is onder andere vanwege de slechte onderbouwing (ook de financiële) tegen de -niet noodzakelijke- randweg. Zijn dure niet-noodzakelijke projecten nog te verkopen in deze tijden, terwijl er goede alternatieven zijn? Een goed bestuurder anticipeert op financieel zwaar weer.

Bronnen cijfers: geldersefinancien.nl en site gemeente Voorst.

het geld van de burger van gemeente Voorst