Beste (buurt)bewoner van de wijk Molenveld en Landgoed ’t Hartelaer

Deze flyer geeft u een update over de Randweg, de actiegroep en de Stichting Natuurlijk Twello.

Zoals u de afgelopen weken in het Voorster Nieuws en op andere media heeft kunnen lezen heeft de politiek, m.n. GemeenteBelangen, de Randweg weer op de agenda gezet. Een randweg die er nooit mag komen. Er is geen noodzaak, het kost teveel gemeenschapsgeld, het creëert nieuwe verkeersproblemen en lost ze niet op (vooral niet in Oost) en het tast ons leefgenot, natuur & milieu onherstelbaar aan. In deze flyer nemen wij u mee in de laatste ontwikkelingen van actiegroep naar Stichting Natuurlijk Twello en hoe u mee kunt doen met ons. Alleen samen voorkomen wij de randweg en behouden wij ons leefgenot.

Recente ontwikkelingen

Tijdens de procedures (in 2017 en 2018) rondom de randweg heeft een groot aantal van jullie ons (financieel) ondersteund. Deze hulp heeft er uiteindelijk toe geleid dat een deel van de gemeenteraad tegen de plannen was en het plan in een uitgeklede versie voorlopig even in de kast verdween.
Wel is toen aangegeven dat het raadsbesluit is genomen om de weg aan te leggen. Volgens GemeenteBelangen moet en zal deze weg er komen, zelfs al nut en/of noodzaak ontbreekt.

Met de rest van het geld van uw bijdrage in 2017 hebben wij Stichting Natuurlijk Twello (SNT) opgericht. Met een Stichtingsvorm kunnen wij veel beter en voor een grotere groep als belanghebbende optreden.
Inmiddels hebben wij een extra gesprek gehad met de gemeente over het mobiliteitsprogramma en hebben wij een reactie (zienswijze) ingediend.
De zienswijze kunt u vinden op onze site.
Grootste bezwaar van ons is het gerommel met de cijfers en tellingen.

Vanaf januari 2020 heeft het Ontwerp Programma Mobiliteit 2020-2030 ter inzage gelegen. Wij hebben namens de SNT ingesproken tijdens het Ronde tafelgesprek van september 2020 (zie ook een bericht uit het Voorster Nieuws van 16 september 2020, pag. 24). Dit bericht kunt u ook vinden op onze site. Uit het programma en de presentatie werd als snel duidelijk dat voor alle verkeersproblemen in Twello de randweg, volgens de gemeente de enige oplossing is.
In bijna alle hoofdstukken komt de weg prominent terug.

Voor ons weer reden om in actie te komen te meer omdat:

 • de situatie t.o.v. de laatste poging alweer drastisch gewijzigd is
 • er een afslag op de randweg komt aan het eind van de Omloop/hoek Molendwarstraat
 • door deze afslag het verkeer in onze wijk groter en drukker wordt en het daardoor een hele uitdaging wordt om op de fiets bijvoorbeeld naar de Dekamarkt te gaan
 • de uitstoot aan fijnstof (mede door vliegveld Teuge en de vliegroutes van en naar Leystad Airport) zal toenemen
 • overlast en lawaai zal toenemen
 • de aanleg ten koste gaat van een stuk natuur (’t Hartelaer) en er dus minder CO2 zal worden opgenomen
 • wij, kort gezegd, een verslechtering van woon- en leefmilieu en een ongezond leefklimaat krijgen

Stichting Natuurlijk Twello

De Stichting komt oorspronkelijk voort uit de actiegroep geen Westelijke Randweg Twello. Wij zijn er echter niet alleen om ons tegen de randweg uit te spreken.
Wij hebben visies opgesteld over actuele onderwerpen die betrekking hebben op onze wijk.
De visie geeft betrekking op:

 • het spoor
 • bedrijventerreinen Nijverheid en ’t Belt
 • verkeersveiligheid Twello
 • westelijke randweg
 • Twello / Twello west
 • vliegverkeer en Vliegveld Teuge
 • vergroening Molenwijk

Wij willen ook initiatieven nemen om de buurt groener, leefbaarder en leuker te maken. Zo denken wij erover om wandelroutes te optimaliseren en op enkele plaatsen zitbankjes te plaatsen.
Ongetwijfeld heeft u ook nog ideeën of wensen. Geef deze aan ons door.

Wie zijn wij

Stichting Natuurlijk Twello (SNT) is in oktober 2019 opgericht.

De Stichting wil de belangen behartigen van bewoners en de leefbaarheid van de bewoners in Twello (in het bijzonder de wijk Molenveld en Landgoed ’t Hartelaer) beschermen, handhaven en verbeteren.

Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.natuurlijktwello.nl

KvK: 76211835
Bank: NL36 RABO 0357231007

Bestuur:
Oscar Roelofs (Vz)
Theo Timmermans (Penn)
Koos Kasemir (Secr)

Mail : info@natuurlijktwello.nl
Twitter : @NTwello
Facebook: @NatuurlijkTwello
https://www.natuurlijktwello.nl

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. U kunt ons nog altijd steunen door bijvoorbeeld schenkingen of donateur van de stichting te worden. U wordt donateur door jaarlijks minimaal €15,- of een hogere vrijwillige bijdrage over te maken op Rekeningnummer: NL36 RABO 0357231007 tnv Stichting Natuurlijk Twello met vermelding van uw naam, adres, en e-mailadres.

Wij houden u het liefst via e-mail en onze website op de hoogte. Als u informatie van ons wilt ontvangen (ook als u geen donateur bent) dan kunt u uw e-mail aan ons doorgeven.