WIST U DAT :

 • De gemeente van plan is de westelijke randweg aan te leggen;
 • Dit niet zal bijdragen aan de verkeersveiligheid op de H.W. Iordensweg / Domineestraat;
 • Dit slechts 700 verkeersbewegingen minder oplevert van de 14.500 bewegingen in 2020 *;
 • Deze westelijke randweg minstens 30 miljoen gaat kosten!
 • Er daarna geen geld meer is om uw weg rustiger en veiliger te maken;
 • Wij als buurt (Molenwijk) niet tegen veiligheid zijn, maar goede oplossingen willenvoor heel Twello!
 • Wij als buurt wel tegen deze dure schijnoplossing zijn!
 • Wij daarom tegen deze onnodige en dure randweg zijn!
 • Wij misschien wel een gezamenlijk belang hebben!

Meer weten ?

Kom naar de informatiebijeenkomst op woensdag 22 maart om 20.15 uur in scoutinggebouw PiGiKa aan de Kerklaan.

Kijk anders ook op www.geenrandwegtwello.nl of neem contact op via info@geenrandwegtwello.nl.

Wat valt er verder nog te benoemen:

 • Er gaat een mooi stuk natuur van het Hartelaar verloren;
 • Het dorp wordt verder ingesloten door een autoweg;
 • De gemeente geeft hier al 30 jaar elke keer weer onnodig geld aan uit en het lost niets op;
 • Gemeente Belangen dient hier niet het belang van de gemeenschap, maar kiest voor eigen politiek succes;
 • Het rapport * is niet volledig en heeft onjuiste aannames;
 • Effecten van nieuw (vracht)verkeer vanaf de randweg op de wijk Molenveld zijn niet onderzocht;
 • Alternatieven, zoals onder andere bedrijfsverplaatsingen van de Nijverheid zijn niet onderzocht;
 • Oplossingen voor de oostzijde van Twello blijven volledig buiten beschouwing!

We zien ook u graag de 22e .

*Bron rapport Royal Haskoning DHV d.d. 18-11-2016 i.o.v. de gemeente opgesteld