Rondweg of domme weg?

Al sinds het begin van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is de discussie gaande of het laatste stuk van de rondweg wel of niet afgemaakt zou moeten worden. Eigenlijk is er niet zo veel in de Voorster politiek, dat de gelederen zo bezig houdt, als een energiezuiniger gemeentehuis en een rondweg. Het is ook nogal wat: het zijn beide projecten die tientallen miljoenen Euro’s vergen. Veel inwoners spraken zich in de Voorster raad uit over de plannen
van een rondweg, en zij pretendeerden te spreken namens velen. Eén ding is zeker: in al deze jaren zijn alle fracties in de raad al wel eens vóór een rondweg geweest.
Nu zijn de meningen in de gemeenteraad nogal verdeeld: niet in het minst om de bijzonder actieve wijze, waarop tegenstanders van de rondweg hun campagne voeren. De werkgroep tegen de rondweg bereidt zich goed voor, heeft veel ingesproken in de raad en besteedt
veel inspanning aan digitale media. Hulde daarvoor ! Ronde tafel gesprekken hebben veel belangen en gedachten laten horen. Zowel voorstanders als tegenstanders hadden zich goed voorbereid en spraken vanuit hart en hoofd.
En hoe denkt de grootste fractie, Gemeente Belangen, er nu over ?
Voor zover nog niet bekend: Gemeente Belangen is altijd voorstander geweest van de realisatie van het laatste stuk: “een halve rondweg vindt GB geen rondweg”
Daarbij is altijd het belangrijkste motief geweest: VEILIGHEID.
In de onderzoeken, rapporten en gesprekken zijn, rondom veiligheid, een aantal knelpunten genoemd:

 • De Molenstraat / Hietweideweg / Jupiter / spoorovergang bij de Dekamarkt met hun verkeer
  naar de Nijverheid, sportvereniging Voorwaarts en de Martinushof, maar ook het vrachtverkeer
  dat nu naar de bedrijven op Engelenburg gaat over deze wegen – De situatie bij sporthal Jachtlust, de nieuwe brede school, de Jumbo en de Duistervoordseweg
 • De Iordensweg ( met het zwembad, de Wingerd, de Statenhoed, het AOC, het Grotenhuis, Het Veluws College en het gemeentehuis)
 • De Domineestraat, Veilingstraat, de Stationsstraat, maar ook de nieuwbouwwijken: het Holthuis en de Schaker.

Tegenstanders van de rondweg hebben een groot aantal argumenten om te pleiten TEGEN de realisatie er van, die als volgt zijn samen te vatten:

 • Verouderde, achterhaalde onderzoeken en cijfers: laat ze opnieuw uitvoeren door een ander verkeersbureau
 • Een rondweg lost wel de situatie op aan de oostkant van Twello, maar niet aan de westkant (??? red. Geen Randweg Twello)
 • Een rondweg zorgt voor een aanzuigende werking, is te duur en geeft gestapelde geluidsoverlast (ook door de vliegtuigen van Teuge en het spoor )
 • Het Hartelaar verdient een beschermde status.
 • Gedragsverandering kan al heel veel oplossen in het kader van veiligheid

Gemeente Belangen heeft oprecht geluisterd en is niet impulsief bij hun besluit gebleven:
Als je aan de Omloop woont of kinderen op de Wingerd hebt praat je vooral met gevoel voor de eigen situatie. Logisch en begrijpelijk. Ambtenaren, het college van Burgemeester & Wethouders, en ook raadsleden werden verweten te praten voor hun eigen prestigeobject met fake-argumenten, Trumpiaanse gedachtegang, politieke steekspelletjes, gegoochel met cijfers
en beroerde communicatie.
In plaats van nog meer te luisteren naar insprekers, belanghebbenden, ambtenaren en het college heeft Gemeente Belangen voor een andere weg gekozen:
Drie ervaren verkeersdeskundigen, werkzaam in heel andere delen van het land, en werkzaam bij grote organisaties, hebben onafhankelijk van elkaar hun mening gegeven over het rapport, de veiligheid in Twello en de mogelijke oplossingen daarvan.
De conclusies zijn voor GB eensluidend en duidelijk:

 • De veiligheid is gebaat bij een rondweg
 • Verplaatsing van de Nijverheid en de Belt ( waar de gemeenteraad in 2011 nog tegen was en
  daardoor geen nieuw bedrijventerrein heeft willen ontwikkelen) kost 75 miljoen en de
  vrachtwagens naar Engelenburg blijven door de Molenstraat gaan. Kan niet op instemming
  van GB rekenen.
 • Woningbouw op industrieterrein Nijverheid geeft per huishouden 5 nieuwe verkeersbewegingen per dag. Vindt GB geen oplossing.
 • Vrachtverkeer op de overgang en in de drukke straten is onwenselijk
 • Behoud van de natuurwaarden op het Hartelaar kan ingepast worden door langs de rand van het landgoed te gaan – Pro Rail wil graag gevaarlijke spoorovergangen sluiten en heeft daar geld voor over
 • Afwaarderen van de genoemde wegen geeft meer veiligheid aan iedereen: vooral kwetsbaren, zoals schoolgaande kinderen en langzame verkeersdeelnemers.
 • Afhankelijk van de plaatsing kan geluidsoverlast beperkt worden voor de Omloop.

Natuurlijk is een rondweg niet voor iedereen zaligmakend: een plan voor langzaam verkeer door Twello moet verder uitgewerkt worden.
Het zal duidelijk zijn dat Gemeente Belangen wacht op een snelle en verantwoorde realisatie van de rondweg.

Fractie Gemeente Belangen