Ronde Tafel Gesprek Randweg 29 mei: politiek steekspel en burger buitenspel!

Hoe in de gemeente Voorst een discussie over de randweg politiek gemaakt wordt, waarbij de feiten er niet meer toe doen en echte communicatie met de burgers ontbreekt.

De noodzaak van de randweg is nog steeds niet aangetoond, al probeert de gemeente dit wel slim te doen: framing op z’n Trumps: fake-argumenten, verouderde modellen en gegoochel met cijfers. In 2012 is de randweg op basis van feiten en argumenten van tafel geveegd. Anno 2016 komt deze weer op de agenda, terwijl er ook nu nog steeds geen sprake is van nut en noodzaak. Als er al sprake is van veronderstelde verkeersveiligheidsproblemen in Twello, die niet duidelijk aangetoond kunnen worden, dan biedt een westelijke randweg daar al helemaal geen oplossing voor. Dat de gemeente anders beweerd is fake-news. Er zou te veel fietsverkeer en vrachtverkeer zijn op de Molenstraat. Het Veluws College is weg en dit scheelt veel (jongere) fietsers daar. De Molendwarsstraat en omliggende wegen zijn over 2 maanden 30 km zone: ideaal voor schoolgaande kinderen om veilig naar de Martinusschool te fietsen. Een goed fietsplan biedt een veel betere, goedkopere oplossing. De Molenstraat zou ook te druk zijn? Niet volgens de eigen normering van de gemeente; ook al probeert de gemeente dat te onderbouwen door sterk verouderde modellen te gebruiken in de doorrekeningen. De gemeente geeft zelf aan dat 90% bestemmingsverkeer is voor de directe omgeving van de Molenstraat. Het echte probleem van de verkeersdrukte ligt in oost en nieuwe problemen worden verwacht in het centrum door verhuizing Veluws College en de komst van de nieuwe brede school. Daar is nog geen enkel plan voor ontwikkeld.

En nu komt er wel een extra ontsluiting van een verouderd industrieterrein uit de hogehoed. Hoezo daar nog in investeren? De Nijverheid/Belt is de ‘rotte kies’ van Twello en past niet in de eigen visie op Ruimtelijke Ordening en leefbaarheid van de gemeente. Ook vanuit duurzaamheid moet je dit terrein gaan ontmantelen, want revitaliseren is geen optie meer. Waarom dan nog een overbodige dure randweg hiernaartoe? Welke garantie heb je dat bedrijven als Lieferink er over 5 jaar nog zitten, als mooie groeilocaties op de Engelenburg leeg staan. En met daar te realiseren woningen krijg je wel meer verkeersbewegingen maar aantoonbaar minder vrachtverkeer en dat was toch de echte oorzaak van de veronderstelde verkeersonveiligheid? Daarbij ontstaat er ook weer een mooie woonwijk met het Dumecoterrein als voorbeeld.

De wethouder stelde tijdens de RTG van 29 mei jl. dat het een grote chaos was doordat de Molenstraat en de Molendwarsstraat tijdelijk dicht zaten de afgelopen weken. Wat een onzin en gelukkig werd dit tijdens de vergadering van meerdere kanten ontkracht. Het viel juist heel erg mee. Dit behoort allemaal tot het framen door de gemeente, omdat de wethouder en Gemeente Belangen vinden dat de randweg er moet komen. Zij gebruiken alleen die feiten en argumenten, die hen politiek het beste uitkomen, de echte feiten en alternatieven worden simpelweg van tafel geveegd. Even in herinnering: de overlast van geluid, trilling en fijnstof van vlieg-, trein- en wegverkeer, onherstelbare aantasting leefbaarheid en verlies van landschappelijke waarden.

Zo ook het financiële verhaal: de wethouder steekt in op een minimale variant, waarvan nu al zeker is dat diverse zaken niet meegenomen zijn. Hierdoor zijn de kosten veel te laag zijn begroot. Het was 15 miljoen en binnen 3 weken is het al op geplust naar 17,5 miljoen, maar ook dat is nog steeds volstrekt onvoldoende: zo zijn aankoop van gronden, herinrichting en geluidsbeperkende maatregelen al niet mee begroot. Alternatieven van ons burgers, met behulp van externe deskundigen bepaald, worden niet gehoord of serieus genomen, ondanks 3 Ronde Tafel Gesprekken, informatieavonden en ingezonden zienswijzen. En ook de dekking is niet geregeld: de gemeente heeft slechts 5 miljoen beschikbaar. Provincie en Prorail hoesten de rest wel op denkt de gemeente, terwijl dat nog maar zeer de vraag is. Wie blijft dan zitten met het financiële gat? Wij burgers van de gemeente Voorst.

En ook deze RTG was weer een sterk gevalletje framing van de gemeente: een RTG over een aangepaste variant van de randweg. Volgens de Wethouder geen voorstel maar een mogelijkheid op verzoek van de raad zelf, waarvan de wethouder zegt dat dit niet meegenomen wordt in het besluit in juni. Wie is wie nu voor de gek aan het houden? Dit was dus gewoon een politiek spelletje tussen raad en college, waar wij als betrokken burgers weer braaf mogen opdraven om voor de bühne ons zegje te doen? Terecht dat meerdere insprekers aan de raad teruggaven dat de communicatie met de burgers beroerd is. Procedureel klopt ’t allemaal wel, maar waar blijft ’t echte gesprek met ons als groep van ruim 300 betrokken bewoners. Onze serieuze alternatieven willen wij nog steeds graag toelichten. Weer een gemiste kans in het kader van burgerparticipatie. Maar tja, dat is politiek, ook in een dorpsgemeente als Voorst. Wel 30 miljoen (die wij als actiegroep inschatten) uit willen geven zonder dat de noodzaak aangetoond kan worden!

                                             Groep verontruste buurtbewoners van de Hartelaar/Omloop/Molendwarsstraat
zie ook website www.geenrandwegtwello.nl