Leden van de actiegroep Geen Westelijk Randweg Twello hebben (in oktober 2019) de stichting Natuurlijk Twello opgericht.

logo van stichting Natuurlijk Twello
stichting Natuurlijk Twello

Als stichting willen we een participerende partij zijn voor de beleidsmakers, de beslissende instanties. We vinden dat onze inbreng waardevol is en dat deze moet wordt meegenomen bij de afwegingen die gemaakt worden.

De gemeente Voorst zegt de burgerparticipatie hoog in het vaandel te hebben staan. Wij juichen dat toe en bundelen onze krachten en expertise vanaf nu in deze stichting. Wij vertegenwoordigen een grote groep burgers uit Twello-west (bewoners van de wijk Molenveld, Hartelaar).
Onze aandachtspunten zijn: het voorkomen/beperken van overlast, behoud van de (toegang tot de) natuur, bevorderen van de veiligheid.

De activiteiten die we als stichting uivoeren zullen we publiceren op de website van stichting Natuurlijk Twello.