Verkeer

veilig en zonder overlast

Het verkeer in en om Twello-West

Het verkeer in de wijk Molenveld bestaat uitsluitend uit bestemmingverkeer, er zijn geen doorgaande wegen. De meeste wegen zijn smal en/of kronkelig. Er mag in de wijk 30-km/u gereden worden.

De zuid-west kant van de wijk is opgebouwd in de jaren ’80. Het gedeelte dichter bij de Molenstraat is ouder.

Het grootste gedeelte van de wijk is bebouwd met woningen. Alleen aan de noord-west zijde, langs het spoor, ligt een (verouderd) industrieterrein.

Wat doen wij?

Als stichting maken we bij diverse instanties onze bevindingen kenbaar, dienen verzoeken in, wonen vergaderingen bij en spreken in.

In de lijst hieronder vind je in chronologische volgorde deze correspondenties en relevant nieuws over deze onderwerpen.

15 en 16 juni 2021: Informatieavonden over te sluiten spoorwegovergangen Twello

Theo Timmermans heeft vragen ingediend en ingesproken op deze digiale informatiebijeenkomsten.

Lees hier de verslagen van de digitale bijeenkomsten:

Ingediende vragen op informatieavond sluiten spooroverwegen 15 16 juni

31 mei 2021: Inspreken bij Ronde Tafel Gesprek gemeente Voorst

Op het Ronde Tafel Gesprek van 31 mei 2021 stonden onderwerpen op de agenda waarop Theo Timmermans namens de Stichting Natuurlijk Twello heeft ingesproken.

Inspraaknotitie RTG begroting 31 mei 2021

24 januari 2021: Brief naar D66

Met grote verbazing en verontrusting lazen wij de berichten over het uiteenvallen van de coalitie en de motie die Gemeente Belangen samen met D66 indiende.
Lees de brief die wij stuurden naar de D66.

voorkant flyer

20 januari 2021: Advertentie in Voorster Nieuws

In deze paginagrote advertentie belichten we de enorme gevolgen voor het landgoed ’t Hartelaer als de randweg aangelegd gaat worden.

voorkant flyer

18 januari 2021: Berekening verkeerstoename Twello i.v.m. Westelijke Randweg

We hebben met een verkeersdeskundige naar bijlage 6 van de MER gekeken. En de cijfers liegen niet: er is daadwerkelijk ruim 11% meer verkeer in Twello als de westelijke randweg wordt aangelegd.

Gemeente Belangen kent dus hun eigen dossier niet. Dat is om bedroefd en teleurgesteld van te worden!  Zegt genoeg over de kwaliteit van het Randweg dossier bij B&W en hoe Gemeente Belangen daarin een rol speelt.

voorkant flyer

17 januari 2021: Brief naar aanleiding van Ronde Tafel Gesprek 11/12 januari naar fracties CDA en D66

We hebben een brief gestuurd naar de fracties CDA en D66 (de overige partijen in c.c.) naar aanleiding van de Ronde Tafel Gesprekken van 11/12 januari. Maandag de 18de vinden de fractievergaderingen plaats; hopelijk komt de inhoud van deze brief ter sprake en nemen ze dit de 25ste mee in het raadsbesluit.

voorkant flyer

11 en 12 januari 2021: Ronde Tafel Gesprek

Namens de Stichting spraken Oscar Koor en Ronald in op deze digitale bijeenkomst.

voorkant flyer

9 januari 2021: Artikel in de Stentor

De Stentor wijdt in de zaterdageditie 1,5 pagina aan de Randweg.

voorkant flyer

23 december 2020: Advertentie in Voorster Nieuws

Als antwoord op de 2 pagina’s grote advertentie van de partij Gemeentebelangen in het Voorster Nieuws van een week ervoor plaatsten wij een net zo’n grote advertentie waarin wij bij elk punt onze argumenten benoemden.

voorkant flyer

december 2020: Flyer in je brievenbus

In december 2020 hebben we in een groot deel van de Molenwijk flyers verspreid waarin we kenbaar maken wie we zijn, waar we ons voor inzetten en vragen we input van de bewoners. En vragen we hulp in de vorm van schenkingen of donateurschap.

voorkant flyer

9 september 2020: RTG Ontwerp Programma Mobiliteit 2020-2030

Op 9 september 2020 heeft Theo Timmermans namens de Stichting Natuurlijk Twello ingesproken op het Ronde Tafel Gesprek waarin het Programma Mobiliteit 2020-2030 centraal stond.

Hiernaast lees je een verslag van het RTG uit het Voorster Nieuws, waarin ook andere mensen tegen de randweg pleitten.

artikel uit Voorster Nieuws 382020

februari 2020: Ontwerp Programma Mobiliteit

 

De gemeente Voorst heeft een Ontwerp Programma Mobliteit opgesteld. Dit Ontwerp Programma lag vanaf 9 januari 2020 6 weken ter inzage en in die periode kon iedereen een reactie (zienswijze) geven op dit Ontwerp.

Lees hier het Ontwerp Programma Mobiliteit en het Evaluatierapport Verkeersbeleid Voorst.

De stichting Natuurlijk Twello heeft een uitgebreide zienswijze ingediend.

Lees de ingediende zienswijze van stichting Natuurlijk Twello hier. (ingescand document)

De links in onze zienswijze:

Alle acties voor 2020

 

Naar aanleiding van het onderwerp verkeersproblematiek en de vermeende oplossing van de partij Gemeentebelangen (de geplande aanleg van de westlijke randweg) is de actiegroep Geen Westelijke Randweg Twello ontstaan.

De acties (oudste onderaan):

 • feb 2018: Brief ingezonden in Voorster Nieuws: Mag de overheid haar burgers misleiden?
 • 12 juni 2017: is om 16.00 uur het finale debat over de westelijke randweg in de gemeenteraad. We zijn aanwezig op de publieke tribune.
 • 12 juni 2017: Omroep Gelderland besteedt aandacht aan de kwestie! Het interview met Ronald Bos is vanaf 17.00 uur elk uur te zien op TV, vanaf 20.00 uur ook op omroepgelderland.nl
 • juni 2017: we hebben gesproken met mensen van CDA en VVD
 • 16 mei 2017 is de volgende brief verstuurd aan de Provincie Gelderland: Notitie_tegen_westelijke_randweg_twello_tbv_Prov_GLD_16052017.
 • Spandoeken en protestbord plaatsen. Op de kruispunten Molendwarsstraat/Omloop, Rijksstraatweg/Hartelaar en bij de rotonde Zuiderlaan/Leigraaf/Westerlaan/Jupiter zijn een bord en spandoeken geplaatst (zie foto’s hieronder).
 • Woensdag 22 maart 2017 20.30 uur in Scoutinggebouw PiGiKa, Kerklaan 3: informatieavond voor bewoners van de Molenwijk.
  9/10/11 maaart 2017 komen we aan de deur met een handtekeningenlijst. We vragen van iedere 18+ bewoner een handtekening. Ook ontvangen we graag een financiële bijdrage, voor de kosten die we maken. Hierover vertellen we meer als we bij u op de stoep staan.
  Update: we hebben meer dan 200 handtekeningen opgehaald tot nu toe!
 • 6 of 7 maart 2017 bezorgen we huis aan huis deze Flyer voor Molenbuurt