Column in Voorster Nieuws, 19 mei 2021

Het maken van goede beleidsafweging voor het beheer van de openbare ruimte, bescherming van bodem en waterkwaliteit en de zorg voor het totale ecosysteem wordt steeds belangrijker.

Dat lees ik in de openingszin van het ontwerp Programma Milieu, Afval en Duurzaamheid. Dit programma ligt op dit moment ter inzage. Een standaard knappe openingszin waarbij ik nu al zeker weet dat dit gaat botsen met andere belangen zoals de economie en verkeer.

Er moeten dus keuzes worden gemaakt en de vraag is dan: neem je die omdat je het echt wilt, of maak je het plan omdat het wettelijk verplicht is en vaar je als gemeente toch verder je eigen standvastige koers? Want in de glazen bol van het huidige college zijn een aantal zaken toch wel goed voorspelbaar. Afwijken van plannen is met het machtsblok zoals het er nu in Voorst zit bijna ondenkbaar.

Landelijk is de politiek ook een probleem geworden, de Rutte doctrine, het achterhouden van informatie en (laat ik het zo opschrijven), “spelen” met de waarheid. De kamerleden en burgers pikken het niet langer.

Bij de burgers hier in Voorst is het niet anders, je kunt inspreken en indienen wat je wilt, je struikelt steeds over het machtsblok dat Gemeentebelangen en coalitieakkoord heet. Gelet op wat er de laatste jaren in onze gemeente gebeurt lijkt hier sprake van de Gemeentebelangen doctrine. Het moet toch als raadslid, maar ook als bewoner, zwaar frustrerend werken als je steeds tegen het blok aanloopt en jouw plannen of ideeën steeds met de meerderheid van één stem weggestemd wordt.

Heeft het dan nut om in te spreken of je ideeën kenbaar te maken?
Antwoord is: ja! Dat inwoners moe worden van het politiek gekonkel en plucheplakkerij is geen reden om nergens meer op te reageren en ons daardoor monddood te laten maken.

Het programma bevat veel onderwerpen.
– De gemeente: wil werk maken van stilte gebieden, maar hoe zit dat met Teuge?
– De gemeente wil werk maken van de circulaire economie en beter afvalbeheer, maar hoe zit dat met de huidige regeling; waarom moeten wij ons grof afval zo ver over de gemeentegrens brengen en waarom hebben wij geen milieupas waar iedereen gratis 300 kg kan storten, dat voorkomt al veel afvaltoerisme en illegale stort.
– Verder wil de gemeente investeren in bedrijventerreinen, maar waarom zou je dat doen in de kern van Twello als je een beter woonklimaat wil creëren. Bedrijventerrein Nijverheid is bijvoorbeeld zodanig klein en ingeklemd tussen woningbouw dat je daar geen duurzame doelstellingen kunt creëren.

Toch wordt gevraagd om reacties en er zijn genoeg onderwerpen waarover iets te beslissen valt.

Doen dus zou ik zeggen!
Het is alleen de vraag of het machtsblok bereid is keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen. Om er eentje (een “inkopper”) te noemen: als je invulling wilt geven aan het programma Milieu, Afval en Duurzaamheid, als je stilte wilt, gebruik van openbaar vervoer en fiets wilt stimuleren en een rustig, schoon en veilig woonklimaat wilt dan moet je geen extra weg in de gemeente aanleggen.

Koos Kasemir
Stichting Natuurlijk Twello

willen of moeten